Witamina D vs przeziębienie

Witamina D a przeziębieniePhoto: © Miramiska - Fotolia.com

Witamina D nową witaminą C? Badania naukowe potwierdzają, że witamina D zmniejsza ryzyko zachorowania na przeziębienie i grypę typu A.

Witamina D na przeziębienie i grypę

W latach 2009-2011 przeprowadzono badania sprawdzające zależność pomiędzy poziomem witaminy D w organizmie a zachorowalnością na przeziębienie lub grypę. Badania, jak zapewne się domyślasz, wskazały na istnienie pewnych zależności.

Badania nad witaminą D

Badania z udziałem dorosłych przeprowadzone w 2009 r. i 2011 r. sprawdzały częstotliwość pojawiania się infekcji górnych dróg oddechowych w zależności od poziomu witaminy D we krwi badanej oznaczeniem 25(OH)D. Częstotliwość ta malała wraz ze wzrostem stężenia witaminy D. Związek był widoczny w ciągu całego roku, w szczególności jednak w sezonie zimowym, kiedy istniało większe ryzyko infekcji.

Przeprowadzono także badania (2010 r.) nad związkiem pomiędzy suplementacją witaminą D3 wśród japońskich dzieci a zachorowalnością na grypę typu A w sezonie zimowym. Badanych podzielono na grupę testową i kontrolną. Dzieciom z grupy badanej podawano suplement witaminy D a z grupy kontrolnej placebo. Na podstawie wyników tego badania, jego autorzy doszli do wniosku, że zażywanie witaminy D3 znacząco zmniejszyło liczbę przypadków zachorowań na grypę typu A u badanych.

Wyniki powyższych badań rzucają nowe światło na temat sposobów zapobiegania i leczenia przeziębienia i grypy. Badacze jednak wciąż podkreślają konieczność prowadzenia kolejnych testów i analiz.

Co to oznacza dla ciebie?

Musisz pamiętać, że ze względu na położenie geograficzne Polski, większość mieszkańców naszego kraju ma ciągły niedobór witaminy D3. Organizm wytwarza ją pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Stąd, kiedy światła słonecznego jest mniej, a ty więcej czasu spędzasz w pomieszczeniach, utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D3 jest niemożliwe. Musisz wspomóc się suplementami diety. Warto byś pomyślał o nich w kontekście ochrony przed przeziębieniem i grypą. Przyjmuje się, że osoba zdrowa, bez dodatkowych wskazań medycznych może przyjmować do 1000 jednostek IU witaminy D3 dziennie.

Źródła:

  • Berry D.J., Hesketh K., Power C. i in. Vitamin D status has a linear association with seasonal infections and lung function in British adults. W: British Journal of Nutrition, 2011. 106(9). Str. 1433-1440.
  • Urashima M., Segawa T., Okazaki M. i in. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. American Journal of Clinical Nutrition, 2010. 91. Str. 1255-1260
  • Chen J. Vitamin D vs. Common Cold: And the Winner Is… [online, stan na 28.10.2015] 2014. [http://www.huffingtonpost.com/julie-chen-md/vitamin-d-vs-common-cold-_b_6127454.html]
  • Belowski J. Niedobór witaminy D [online, stan na 28.10.2015]. [http://www.endokrynologia.net/content/niedob%C3%B3r-witaminy-d]